આક્ષેપ / ....તો બિન અનામત વર્ગના આયોગ અને નિગમને બંધ કરો, દિનેશ બાંભણિયાનો મુખ્યમંત્રીને પત્ર

Dinesh Bambhania wrote letter to government to close bin anamat aayog

દિનેશ બાંભણિયાએ બિનઅનામત આયોગને લઇ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખ્યો છે. જેમાં બિનઅનામત આયોગની કામગીરી પર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ