અર્થતંત્ર / ભારતમાં આ પ્રકારના પેમેન્ટમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં 6 ગણો વધારો: RBI

digital payment increased nearly 6 times in last 5 years says RBI

ભારતમાં ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર અને RBIના પ્રયત્નોનું આખરે પરિણામ મળી રહ્યું છે તેમ લાગી રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ