તમારા કામનું / આ એક વૅબસાઈટનો ઉપયોગ કરો, સરકારી કચેરીમાં ધક્કા થઈ જશે બંધ

Digital gujarat usage how to apply for several services

જન્મના દાખલાથી લઇને પેન્શન સુધી આપણે સરકારી કચેરીઓના ધક્કા ખાવા પડ્યા છે. નાનું કે મોટું કોઇ પણ કામ પાર પાડવા માટે સરકારી કચેરીઓનો દરવાજો ખટખટાવવો પડે છે પરંતુ હવે આ એક વૅબસાઇટથી ઘરે બેઠા જ તમે મોટાભાગના સરકારી કામ પતાવી શકશો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ