તમારા કામનું / મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કંઇ રીતે રોકાણ કરવું સૌથી બેસ્ટ? ડાયરેક્ટ કે બ્રોકર થકી, જાણો ફાયદો શેમાં વધારે

difference between direct vs regular mutual fund total expense ratio

જે લોકો શેરબજારમાં રોકાણ નથી કરતા તેઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરી શકે છે. ફંડ મેનેજર અથવા ફંડ મેનેજમેન્ટ કંપની તમારું આ કામ કરે છે. તમે બે રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ