ગૃહસ્થ જીવન / રાતના દોઢ વાગ્યે બાગેશ્વરધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ લગ્ન અંગે કર્યો મોટો ખુલાસો, કહ્યું વધુ લોકોને નહીં બોલાવી શકું

Dhirendra Shastri opened up about marriage

બાગેશ્વરધામના પીઠાધીશ્વર 26 વર્ષના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ પોતાનાં લગ્નને લઇ મોટો ખુલાસો કરતા કહ્યું કે, જલદી લગ્ન કરીશ, પરંતુ વધુ લોકોને નહીં બોલાવી શકું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ