ડોનેટ / કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યાં બાદ સ્વસ્થ થયા પછી પ્લાઝ્મા દાન કરનારા પહેલા કેન્દ્રીય મંત્રી બન્યાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન

Dharmendra Pradhan becomes first union minister to donate plasma

કોરોના વાયરસની ઝપેટમાં આવ્યાં બાદ સ્વસ્થ થઇ ગયેલા કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પ્લાઝ્મા દાન કર્યું છે. કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યાં બાદ સ્વસ્થ થયેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પહેલા કેન્દ્રીય મંત્રી બન્યા છે જેમણે પ્લાઝમા દાન કર્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ