વિવાદ / કેદારનાથ ધામમાં ભક્તો સોના ચાંદી જોવા નથી આવતા... મંદિર સમિતિ અને પુરોહિતો આમને સામને, જાણો કારણ 

Devotees do not come to Kedarnath Dham to see gold and silver... Temple committee and priests face each other

પૂજારીઓએ કહ્યું કે, કેદારનાથ મંદિર મોક્ષનું ધામ છે. ભક્તો અહીં મોક્ષ મેળવવા માટે આવે છે, સોના-ચાંદીના દર્શન કરવા માટે નહીં

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ