સંશોધન / ICMRને મળી મોટી સફળતા, મચ્છરની એવી પ્રજાતિ વિકસાવી કે જે ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનીયા જેવા રોગો સામે આપશે રક્ષણ

Developed a species of mosquito that would provide protection against diseases such as dengue and chickenpox

ICMR-VCRCના ડાયરેક્ટર ડૉ. અશ્વિની કુમારે જણાવ્યું હતું કે અમે એવા માદા મચ્છરોને મુક્ત કરીશું જે નર મચ્છરના સંપર્કમાં આવશે અને આવા લાર્વા પેદા કરશે, જેમાં આ વાયરસ હશે નહીં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ