બેટલ ઑફ ગુજરાત / ગૃહમંત્રી શાહના ગઢની આ બેઠક પર રહેશે આખા ગુજરાતની નજર, ઠાકોરોના હાથમાં છે પાવર

Detailed analysis of Kalol seat

કલોલ બેઠક 2017માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બળદેવજી ઠોકાર જીત્યા હતા તો આ ચૂંટણીમાં 19 ઉમેદવાર રાજકીય મેદાને ઉતર્યા છે.

Loading...