જળસંકટ / ચોમાસુ હોવા છતાં લોકોના પાણી માટે વલખા, 20-25 દિવસે પાણી વિતરણ કરાય છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ