મોટા સમાચાર / ડેડલાઈન ચૂકી શકે છે ગગનયાન મિશન! ISROએ અંતરિક્ષ મિશનની સંખ્યા 16થી ઘટાડી 5 કરી

despite reducing the target the dream of 3 major missions of isro may remain unfulfilled

ISROના 5 અંતરિક્ષ મિશનના પૂરા થવાની સંભાવના ઘણી ઓછી જોવા મળી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ