આયોજન વગર ઉડાન? / સુરતમાં 47000 લોકો ઘર વિના નોંધારા બનશે? પહેલા બાંધકામ માટે NOC, BU આપ્યું હવે એ જ તંત્ર બુલડોઝર ફેરવશે

Demolition of surrounding building for Surat Airport Runway?

પહેલા બાંધકામ માટે પરમિશન આપી હવે રન-વે બનાવવા ડિમોલેશન લાવશે..! ફ્લેટ ધારકોની 1 હજાર કરોડની લોન પણ ચાલુ છે ત્યારે કઈ રીતે બુલડોઝર ફેરવી શકાય?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ