રજૂઆત / કોરોના કહેર વચ્ચે ગુજરાતના ધો. 10-12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર : વાલીમંડળે શિક્ષણમંત્રી સમક્ષ ઉઠાવી આ માંગ

Demand to change the time table of board examination in Gujarat

ગુજરાતમાં વધતાં કોરોના કેસની વચ્ચે હવે બોર્ડની પરીક્ષાઓને પાછી ઠેલવવા માંગ તેજ કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ