મોતનો માર્ગ / અકસ્માતનું 'ઘર' બન્યો ગઢડાના ઘેલો નદી નજીકનો રસ્તો, તંત્રના વાંકે જનતા રામ ભરોસે !

demand, install railing, open road, Ghelo river, famous Gadhda,  Botad district.

બોટાદ જિલ્લાના વિખ્યાત ગઢડા તીર્થ સ્થાન ખાતે આવેલ ઘેલો નદી પાસેના ખુલ્લા રસ્તા પર રેલિંગ લગાવવા લોકોમાં માંગ ઉઠી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ