મેંગો માર્કેટ / ગીરની કેસર કેરીના તમે ક્યારેય સાંભળ્યા નહીં હોય તેવા ભાવ, વિદેશોમાં ડિમાન્ડ વધતા ખેડૂતો થયા માલામાલ

Demand for saffron mangoes in the UK, Price of 1800 rupees for a three kg box

1 કિલો કેસર કેરીના 600 રૂપિયા ભાવ.આવું કોઈ તમને કહે તો..? વિશ્વાસ નહીં આવે.પરંતુ તાલાળા ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરી 600 રૂપિયાના ભાવે વેચાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ