મંદીનું ગ્રહણ / રિયલ ડાયમંડ અને લેબગ્રોન ડાયમંડની માંગ ઘટી, હીરાનગરી સુરતમાં રત્નકલાકારોનું ઉનાળુ વેકેશન શરુ

Demand for Real Diamonds and Labgrown Diamonds Drops, Jewelers Summer Vacation Begins in Hiranagari Surat

સુરતનાં હીરા ઉદ્યોગમાં ઉનાળું વેકેશન શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારે કોરોનાં બાદ વૈશ્વિક બજારમાં હીરાની માંગ ઘટી રહી છે. મંદીના સમયમાં ‘રત્નદીપ યોજના’ લાગુ કરવાની માંગ ડાયમંડ વર્કર્સ યુનિયન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ