લોક રક્ષક દળ / LRD ભરતીની શારીરિક કસોટી પાછી ઠેલવાની માંગ ઉઠતા ભરતી બોર્ડના ચેરમેન હસમુખ પટેલે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો શું કહ્યું ?

Demand for postponement of physical test of LRD recruitment

LRD ભરતીની શારીકિક કસોટી પાછી ઠેલવાની માગ ઉઠતા ભરતી બોર્ડના ચેરમેન હસમુખ પટેલે સ્પષ્ટતા કરી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ