પ્રદૂષણ / દુનિયાનું સૌથી વધુ પ્રદૂષિત શહેર દિલ્હી, ટોપ ટેનમાં ત્રણ શહેર તો ભારતના

delhi pollution hits maximum in the world three cities in top 10 are from india

વાયુ પ્રદૂષણ દુનીયામાં એક મોટા ખતરા તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ભારતના ત્રણ શહેરો દુનિયાના સૌથી વધારે પ્રદૂષિત શહેરોમાંથી એક છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ