એક્શન / ભારતના જ પાસપોર્ટ પર વિદેશ જવાનું અને ભારતનો જ વિરોધ કરવાનો? ખાલિસ્તાનના સમર્થનમાં ઝંડા લઈને નીકળી પડેલા લોકો સામે ભારત સરકારનું સૌથી મોટું પગલું

Delhi Police in action regarding the protest at the Indian Embassy

19 માર્ચે લંડનમાં ભારતીય દૂતાવાસ ખાતે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન મામલે દિલ્હી પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. આ મામલે દિલ્હી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ