મંજૂરી / દિલ્હી પોલીસને મળી આફતાબના પોલિગ્રાફની ટેસ્ટની મંજૂરી, આવી રીતે મશીન પકડે છે જૂઠ

Delhi Police got approval for Aftab's polygraph test, this is how the machine catches lies

શ્રદ્ધા હત્યા કેસના આરોપી આફતાબ અમીન પૂનાવાલાના પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ ગમે ત્યારે થઈ શકે છે. દિલ્હી પોલીસને તેની પરવાનગી મળી ગઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ