લાલ 'આંખ' / દિલ્હી હાઇકોર્ટે મોદી સરકારનો લીધો ઉધડો, કહ્યું ' બીજાને દાન કરો છો, વેચો છો, પણ પોતાના લોકોને જ... 

delhi-hc-asks-serum-institute-bharat-biotech-to-disclose-capacity-to-manufacture-coronavirus-vaccines

દિલ્હી હાઇકોર્ટની ખંડપીઠે કહ્યું કે સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયા અને ભારત બાયોટેક કંપનીઓ વધુ રસી પૂરી પાડવા માટેની ક્ષમતા ધરાવે છે, પરંતુ લાગે છે કે તેઓ તેનો પૂરો લાભ નથી લઈ રહ્યા. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ