રાજધાની / દિલ્હીમાં ઘરની બહાર પગ ન મુકાય એવી સ્થિતિ, એક તરફ ઓમીક્રોન બીજી તરફ ઠંડી અને હવે આ ત્રીજી સમસ્યા

delhi facing omicron cases severe pollution and cold all togather locals frustrated

દિલ્હીમાં ઓમીક્રોનના વધી રહેલા કેસ ઉપરાંત સખત ઠંડીએ ટેન્શન વધાર્યું છે. આટલું ઓછું હોય એમ હવે ફરી એક નવી આફત આવી પડી છે જેના કારણે ઘરની બહાર પગ ન મુકાય એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ