મોટા સમાચાર / દિલ્હી- NCRમાં પ્રદૂષણ થયુ ઓછું, છતાં નથી મળી રહી શુદ્ધ હવા, રેડ ઝોનમાં છે આ 2 વિસ્તાર

delhi air quality in poor category overall aqi 293 anand vihar and bawana in red zone only

દિલ્હી એનસીઆરની હવાની ગુણવત્તામાં ગત કેટલાક દિવસોમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતુ આ પણ ખરાબ કેટેગરીમાં બનેલી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ