સાયબર ક્રાઇમ / તવાંગ અથડામણ પહેલા ચાલબાજ ચીને કર્યું હતું બીજું એક ખોટું કામ, ગૃહમંત્રાલયના રિપોર્ટમાં ખુલાસો

delhi aiims cyber attack FIR details that the attack is originated from china

હોસ્પિટલનાં 100 સર્વરોમાં 40 ફિઝિકલ અને 60 વર્ચ્યુએલ રૂપથી હેક કરવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાંથી 5 સર્વરોનો ડેટા હેકર્સે સફળતાપૂર્વક રિકવર કરી લીધેલ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ