જમીન કાયદો / ‘અમારી જમીન, અમારા લોકો’, ઉત્તરાખંડ સરકાર કેમ વાંચી રહી છે હિમાચલ પ્રદેશનો કાયદો?

dehradun know why uttarakhand studying land law of himachal pradesh

ઉત્તરાખંડ સરકાર પોતાના સ્તર પર રાજ્યમાં ભૂમિ કાયદો બનાવવા માટે કેટલીક સૂચનાઓ અને તથ્ય ભેગા કરી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ