એજ્યુકેશન / ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર: 30 જૂન સુધી થશે રજીસ્ટ્રેશન, જાણો ક્યારે આવશે મેરીટ

 degree engineering course  Online Registration till 30st June

ગુજરાત બોર્ડ સિવાય અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પણ ડિગ્રી ઇજનેરી કોર્સ માટે કરાવી શકશે રજિસ્ટ્રેશન . 30 જૂન સુધી કરાવી શકાશે રજિસ્ટ્રેશન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ