નડિયાદ / ચપટી વગાડીને સરદાર સાહેબે દેશને એક કરવાનું કામ કર્યુ, નહીં તો અખંડ ભારત શક્ય ન હતું: ગરજ્યા અમિત શાહ

Dedication of 925 Police Houses by Amit Shah in Nadiad

ગુજરાત પ્રવાસે આવેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નડિયાદમાં પોલીસ આવાસનું લોકાર્પણ કર્યુ, તેમજ 25 જિલ્લાઓમાં 347 કરોડનાં ખર્ચે બનેલ 58 આવાસોનું ઇ-લોકાર્પણ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ