સેલ્યુટ જવાન / 17,000 ફૂટની ઊંચાઈએ ITBPના હિમવીરોએ કર્યા સૂર્ય નમસ્કાર, વિશેષ ગીતપણ કર્યુ સમર્પિત

Dedicated to Surya Namaskar, special song by ITBP snowmen at an altitude of 17,000 feet

ITBPના જવાનોએ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના અવસર પર ઉત્તરાખંડથી અરુણાચલ સુધી હિમાલયના બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો અને મેદાનોમાં યોગ કર્યો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ