ભણતર / વિદેશ અભ્યાસ માટે જતા વિદ્યાર્થીમાં મોટો ઘટાડો, જાણો શું છે તેની પાછળના કારણો

Decrease in the number of students going for study abroad

ગુજરાતમાં હાલની સ્થિતિએ વિદેશ જતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં 60 ટકા જેટલો થયો ઘટાડો, જોકે આ પાછળ અનેક કારણો છે જવાબદાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ