ઝંઝટ મટી / કોઇ અધિકારી હવે LPG ગેસ ડિલરોના પરવાના રદ્દ નહી કરી શકે, જુઓ ગુજરાત સરકારે શું કર્યો રાહત ભર્યો નિર્ણય

Decision taken for gas dealers in the cabinet meeting of Gujarat government, Dealers will be exempted from LPG gas cylinder...

LPG ગેસના વેચાણ કરવા માટે ડિલરોને પરવાનો લેવો પડતો હતો, પણ કોઈ સમસ્યા થાય તો પુરવઠા અધિકારી તેને રદ્દ કરી દેતા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ