મહામારીનો તાંડવ / ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 7 દિવસનું સ્વૈચ્છિક લૉકડાઉન, 2 દિવસમાં ખરીદી કરી લેવા જણાવાયું, અતિ આવશ્યક ચાલુ રહેશે

Decision of voluntary lockdown for 7 day in Patan district

પાટણ જિલ્લામાં 7 દિવસનું સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન જાહેર, આગામી મંગળવારથી 7 દિવસનું સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન, જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ ચાલુ રહેશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ