પ્રમોશન / શિક્ષણ વિભાગનો નિર્ણયઃ 215 ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને 119 માધ્યમિક વિભાગના મદદનિશ શિક્ષકોને હંગામી બઢતીના આદેશ

Decision of the gujarat Education Department: Temporary promotion orders to 215 Assistant Teachers of Higher Secondary and...

રાજયના 215 ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને 119 માધ્યમિક વિભાગના મદદનિશ શિક્ષકોને હંગામી બઢતી કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ