ના હોય! / કોરોના વેક્સિન લીધાના 2 વર્ષ બાદ થઇ જશે મોત? શું છે સત્ય, જાણો

Death will occur 2 years after receiving the corona vaccine

કોરોના જેટલી ઝડપથી ફેલાય છે તેટલી જ ઝડપથી વેક્સિનેશન પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે. તે વચ્ચે એવી અફવા ફેલાઇ છે કે વેક્સિન લીધાના 2 વર્ષ બાદ વ્યક્તિનું મોત થઇ જાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ