પોઝિટીવ ન્યૂઝ / આ રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર, મોંઘવારી ભથ્થામાં એકઝાટકે થયો 6 ટકાનો વધારો

Dearness Allowance hiked by 6% for govt employees in Chhattisgarh, in view of the financial situation

છત્તીસગઢની ભૂપેશ બઘેલ સરકારે તેના કર્મચારીઓને 6 ટકા મોંઘવારી ભથ્થાંની ભેટ આપી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ