7 મું પગારપંચ / આનંદો! આ કર્મચારીઓને મળશે 12 ટકા વધુ DA, કેન્દ્ર સરકારે કરી મોટી જાહેરાત

dearness allowance hike upto 12 per cent more for central employee cab employees

મોદી સરકારે કેન્દ્રીય સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને 12 ટકા વધારે ડીએ આપવાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ