વિવાદ / સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ના કાવ્ય કુંભમાં ગાંધીજીના અપમાનનો આરોપ, કોંગ્રેસે માંગ્યું મનોજ જોશીનું રાજીનામું

dean of saurashtra university demand for resignation of manoj joshi

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત કાવ્ય મહાકુંભમાં રાષ્ટ્રપિતા વિરુદ્ધ કવિતાનું પઠન કરાતા થયો વિવાદ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ