ઘોર બેદરકારી / અંધ મનપા ! ભાવનગરમાં પીવાના પાણીના નળમાંથી નીકળી માછલીઓ, જુઓ Video

Deadly negligence / blind manpa! Fish emerging from a drinking water tap in Bhavnagar, watch the video

ભાવેણાના ગૌરીશંકર સોસાયટી વિસ્તારમાં પાણીમાં માછલીઓ નીકળતાં ખળભળાટ. મનપા દ્વારા થતા પાણીના સપ્લાયમાં એકથી દોઢ ઇંચની માછલીઓ નળના પાણી સાથે આવતા ભારે કુતૂહલ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ