અમદાવાદ / ટ્રેસિંગમા તંત્રને મળે છે કોરોનાના નવા કેસની માહિતી, હાલમાં મોટા ભાગે હળવાં લક્ષણો

Deadly Corona raised its head again in the city of Ahmedabad

કોરોનાના દર્દીના સંપર્કમાં આવેલા 40થી 50 જણાનો સંપર્ક કરીને તેમને ટ્રેસ કરાય છે, આ ટ્રેસિંગ દરમિયાન તંત્રના ચોપડે કોરોનાના નવા દર્દી મળી આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ