2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

ફેરફાર / હવે છેલ્લા 3 જ દિવસ બાકી! જલ્દી પતાવી લો બૅન્ક અને ટેક્સના આ કામ, પછી નહીં મળે મોકો

deadline for these banking investment income tax related work is september 30 check

1 ઓક્ટોબર 2021થી તમારા બેંક સાથે જોડાયેલા ઓટો-ડેબિટ પેમેન્ટનો નિયમ બદલાઈ જશે. તેને ચાલુ રાખવા માટે બે કામ અત્યંત જરૂરી છે. જ્યારે તમારો મોબાઈલ નંબર ખાતામાં એડ કરાવી દો તો તમે ઓટો-ડેબિટનો ફાયદો લઇ શકશો અને આ નંબર બિલ્કુલ સાચો હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ