દાવો / મંગળ ગ્રહ પર મળ્યું 'ડેડ બોડી', વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યો દાવો- જીવન શક્ય છે

 Dead Body is Life Proof On Mars Planet NASA And Ohio University Dr William Romoser Research

મંગળ ગ્રહ પર અમેરિકી વૈજ્ઞાનિકોને ડેડ બોડી મળ્યું છે. જેમાં માથું, શરીર, પગ મળી આવ્યા છે. અમેરિકી એજન્સી NASA સહિત દુનિયાભરના વૈજ્ઞાનિકો આ ડેડ બોડીના ફોટોનું અધ્યયન કરી રહ્યા છે જેથી ખ્યાલ આવી શકે છે શું ખરેખર મંગળ ગ્રહ પર જીવન હોવાનું શક્ય છે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ