ગ્રહણ / 15 દિવસ બાદ છે વર્ષનું પહેલું ચંદ્ર ગ્રહણ, જાણો સુતકનો સમય અને અન્ય માહિતી

date time sutak kaal of lunar eclipse 2022 visibility in india

ચંદ્રગ્રહણને હવે માત્ર 15 દિવસ જ બાકી છે. આ પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ હશે અને તેની અસર લોકોના જીવન પર પડશે. આ વર્ષનું પ્રથમ ચંદ્રગ્રહણ હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ