પર્દાફાશ / ચેતજો.! રેડિયમ ટેપના નામે ઉઘરાણી કરતી દર્શન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની મોડસ ઓપરેન્ડીનો ભાંડાફોડ, સાણંદ પહેલા સુરતમાં કર્યો હતો આવો ખેલ

Darshan Charitable Trust's got another blast!

રેડિયમ ટેપના નામે ગેરકાયદે ઉઘરાણા કાંડના મૂળ સુધી વીટીવી ન્યૂઝ પહોચ્યુ છે, દર્શન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની મોડસ ઓપરેન્ડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ