નવી સમસ્યા / દિલ્હીમાં ફરી બેડ થઈ ગયા ફૂલ, ગંભીર રોગના દર્દીઓ પણ ભટકી રહ્યા છે, PM મોદીને કરવી પડી વિનંતી

dangue in delhi is spreading much hospitals are full again after covid

હજુ તો કોરોનાનાં કેસ થોડા ઓછા થયા છે ત્યાં દિલ્હીમાં નવી સમસ્યાએ ભરડો લીધો છે.ફરી એક વખત દિલ્હીમાં હોસ્પિટલ્સમાં બેડ્સ ફૂલ થઈ ગયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ