આરોગ્ય વિભાગ / બનાસકાંઠાના આરોગ્ય વિભાગમાં રોજ-રોજ નવા ખુલાસા, 4 કર્મચારીને ડીસામાંથી કરાયા છૂટા

Daily new revelations in Banaskantha health department, 4 employees fired from Deesa

કોરોનાના સમયમાં તત્કાલીન બનાસકાંઠાના આરોગ્ય અધિકારી મનીષ ફેન્સીએ પોતાની મનમાની ચલાવી અનેક બદલીઓ અંદરો-અંદર કરી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ