ફફડાટ / અમદાવાદના આ ડી-માર્ટને ફટકારાયો મોટો દંડ, કારણે જાણીને કહેશો આ બરાબર થયું

D-Mart fined in Ahmedabad satellite, D-Mard fined Rs 90,000

અમદાવાદમાં સેટેલાઈટમાં ડી-માર્ટને નિયમબંગ બદલ રૂપિયા 90 હજારનો દંડ વસુલવામાં આવ્યો, વેચાણ પેકેટમાં નિયમો અનુસાર વિગતો ન મૂકાતા ફટકાયારો દંડ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ