વરસાદથી તારાજી / વાવાઝોડા જેવું તંત્રનું કામ: ગામમાં ઠેર-ઠેર પાણી, જમીન ધોવાઈ, મકાનો-શાળાઓમાં નુકસાન, બનાસકાંઠાને આપદાથી બેઠું કરવાનું આયોજન ખરું?

Cyclone-like system work: water all over village, land washed away, damage to houses-schools

Banaskantha News: બનાસકાંઠા જિલ્લાના અનેક ગામોમાં સતત 4 દિવસ સુધી અતિભારે વરસાદના કારણે હજૂ પણ વરસાદી પાણી ગામડાઓમાં ભરાયેલા જોવા મળ્યા 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ