થશે ઠાકરના રખવાળા / બે કુદરતી આફતમાં દ્વારકાને ઉની આંચ પણ ન આવી, બિપોરજોય શું બગાડી લેવાનું? લોકોને દ્વારકાધિશના ચમત્કારની આશા

cyclone biporjoy dwarka faced many big dangers in past everytime last moment miracle saved the holy city

દ્વારકા પર આવેલી આ પહેલી કુદરતી આફત નથી. આ પહેલાની બે મોટી આફતથી દ્વારકા બચ્યું છે ત્યારે બિપરજોય વાવાઝોડું શું બગાડી લેવાનું છે તેવી લોક લાગણી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ