રસ્તા પર જાળવજો / 'સાયકલ સવાર પણ વાહન ચાલક ગણાય છે', કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, મૃતકના પરિજનોને 38 લાખનું વળતર

 cycle rider is also a vehicle owner and driver delhi court in its judgement ordered compensation of 38 lakhs

સાયકલ સવારને કચડનાર કાર ચાલકને 38 લાખનો તગડો દંડ ફટકારતાં દિલ્હીની એક કોર્ટે એવો ચુકાદો આપ્યો કે સાયકલ સવાર પણ વાહન ચાલક ગણાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ