આંતરડી કકળી / જામનગરમાં મંજૂરી કે વળતર વગર ખેતરોમાં ઘુસી ઉભા પાકને JCBથી ઉખેડી ફેંક્યા, જેટકો કંપનીની દાદાગીરી

Crops uprooted from JCB without permission or compensation, grandfather of JETCO company

જામનગર જીલ્લાના નાંદુરી ગામે વીજ કંપનીની દાદાગીરી. વીજ કંપનીના કર્મીઓએ  મંજૂરી અને વળતર ચૂકવ્યા વગર ખેતરોમાં ઘુસી ઉભા પાકને ઉખેડી ફેંકતા રોષ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ