પાક વીમો / ભાજપ સરકાર ખેડૂતોના પક્ષે છે કે, વીમા કંપનીના? કોંગ્રેસ

crop insurance congress statement against gujarat government

ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ કેડો જ નથી મુકતો, પહેલા પાછોતરો વરસાદ પછી ક્યાર અને મહા નામનું વાવાઝોડુ. નવેમ્બરમાં પણ ગુજરાતમાં હજુ ચોમાસુ ચાલી રહ્યુ છે ત્યારે ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન માટે વીમા કંપનીઓની ચોરી પકડાઈ ગઈ છે. તેમના હેલ્પલાઈન નંબરથી ફેક ફોર્મ સુધીના ઝોલ છતા થઈ ગયા છે ત્યારે કોંગ્રેસ આ ઘટનાને એક તક તરીકે જોઈ ખેડૂતોનો પક્ષ લઈને આંદોલનની ચિમકી આપી રહી છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ